Huyện Yên Định phấn đấu xây dựng kiểu mẫu từ mỗi làng quê

Thứ sáu - 26/09/2014 10:13
537954b6 1400460470 537954b6 1400460470

Từ một xã thuần nông, chỉ trông vào đồng ruộng, xã Định Long (Yên Định) hôm nay đã thay da, đổi thịt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người cao hơn, mức sống tốt hơn. Nhiều nhà xây mọc lên thay cho những căn nhà tạm khi xưa.

 
    Công sở xã Định Bình (Yên Định) được xây dựng khang trang.          
 
 
       
  Con em trong xã phấn khởi đến trường trong những phòng học kiên cố, đầy đủ cơ sở vật chất. Chủ tịch UBND xã Trịnh Viết Ninh cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình và tích cực hưởng ứng. Mỗi thôn đều ban hành nghị quyết xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, chỉnh trang nhà cửa...; đồng thời, thực hiện tốt các phong trào: “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, bản thân các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội... đó là động lực để nhân dân trong xã phấn đấu xây dựng chi bộ, làng, thôn kiểu mẫu. Qua bình xét hằng năm, các thôn trong xã luôn đạt từ 80 đến 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt hơn 22 triệu đồng/người/năm.
        Đến với thôn Mỹ Nga, xã Định Bình hôm nay, khi hỏi về xây dựng thôn kiểu mẫu, nhiều người trong thôn có thể trả lời ngay được, đó là xây dựng thôn của họ trở thành thôn tiêu biểu, dẫn đầu xã về các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, diện mạo nông thôn đổi mới theo hướng sạch, đẹp, văn minh, không còn hủ tục, không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao; thôn hội đủ các tiêu chí của thôn văn hóa, tiêu chí NTM và tiêu chí “nhà sạch - vườn đẹp”. Không chỉ nhận thức đúng, nhân dân thôn Mỹ Nga còn tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa... Hằng năm, thôn luôn có hơn 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% tuyến đường ngõ xóm được bê tông hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm...
         Thay đổi bộ mặt nông thôn không chỉ dừng lại ở hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mà điều quan trọng là đời sống của người dân phải từng bước được cải thiện và nâng cao. Chính vì vậy, ngoài việc khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi hộ gia đình đạt hiệu quả kinh tế bằng việc vay vốn ưu đãi, thời gian qua, huyện Yên Định chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể lồng ghép nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Các ngành chức năng của huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn cây, con có năng suất cao, đồng thời thực hiện mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa. Qua 3 năm thực hiện, đến nay toàn huyện đã xây dựng được gần 5.000 ha cánh đồng mẫu lớn, trong đó diện tích sản xuất lúa thuần là 2.400 ha, sản xuất lúa thương phẩm 1.500 ha, sản xuất hạt giống lúa lai F1  454 ha, trồng ớt 361 ha và sản xuất ngô giống F1  200 ha. Mặt khác, huyện Yên Định đã chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp. Các đơn vị đã nỗ lực triển khai, mỗi thôn từ 1 đến 2 mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Kết quả, đã có 156 mô hình sản xuất được đăng ký thực hiện, hiệu quả khả quan. Qua quá trình phát triển, huyện đã sàng lọc ra 44 mô hình có đầu ra của sản phẩm bền vững, có thể áp dụng đại trà và nhân rộng trên địa bàn huyện. Đến thời điểm hiện tại, nhiều mô hình đã khẳng định hiệu quả kinh tế khá cao, giúp nhiều hộ dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, điển hình như: trồng ớt xuất khẩu, xây dựng vùng trồng hoa, sản xuất rau an toàn, mô hình chuyên canh sản xuất giống lúa, giống ngô, sản xuất măng tây, các trang trại tập trung...     
         Cùng với chú trọng chỉ đạo hiệu quả nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Yên Định luôn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào xây dựng làng, xóm, đơn vị, gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách..., được nhân dân tích cực hưởng ứng, phấn khởi tham gia; góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân, gắn bó giữa cá nhân và tập thể, tính cộng đồng ngày càng thể hiện rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị.
         Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình XDNTM, huyện Yên Định đã đầu tư hơn 2.550 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ chương trình XDNTM, trong đó 65% số vốn là do nhân dân đóng góp. Đến nay, huyện Yên Định đã có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, 1 xã đạt 17 tiêu chí, 7 xã đạt 16 tiêu chí, 3 xã đạt 15 tiêu chí, 5 xã đạt 14 tiêu chí, 5 xã đạt 13 tiêu chí...
         Từ những kết quả đạt được, huyện Yên Định phấn đấu đến năm 2015, có 21 xã và 2 thị trấn (chiếm 79,3% số đơn vị) hoàn thành tiêu chí NTM, đồng thời tăng cường chỉ đạo xây dựng mô hình làng, thôn kiểu mẫu, gắn với xây dựng tiêu chí “Thôn nông thôn mới” và “Gia đình nông thôn mới”.          
  Con em trong xã phấn khởi đến trường trong những phòng học kiên cố, đầy đủ cơ sở vật chất. Chủ tịch UBND xã Trịnh Viết Ninh cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình và tích cực hưởng ứng. Mỗi thôn đều ban hành nghị quyết xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, chỉnh trang nhà cửa...; đồng thời, thực hiện tốt các phong trào: “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, bản thân các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội... đó là động lực để nhân dân trong xã phấn đấu xây dựng chi bộ, làng, thôn kiểu mẫu. Qua bình xét hằng năm, các thôn trong xã luôn đạt từ 80 đến 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt hơn 22 triệu đồng/người/năm.
        Đến với thôn Mỹ Nga, xã Định Bình hôm nay, khi hỏi về xây dựng thôn kiểu mẫu, nhiều người trong thôn có thể trả lời ngay được, đó là xây dựng thôn của họ trở thành thôn tiêu biểu, dẫn đầu xã về các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, diện mạo nông thôn đổi mới theo hướng sạch, đẹp, văn minh, không còn hủ tục, không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao; thôn hội đủ các tiêu chí của thôn văn hóa, tiêu chí NTM và tiêu chí “nhà sạch - vườn đẹp”. Không chỉ nhận thức đúng, nhân dân thôn Mỹ Nga còn tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa... Hằng năm, thôn luôn có hơn 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% tuyến đường ngõ xóm được bê tông hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm...
         Thay đổi bộ mặt nông thôn không chỉ dừng lại ở hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mà điều quan trọng là đời sống của người dân phải từng bước được cải thiện và nâng cao. Chính vì vậy, ngoài việc khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi hộ gia đình đạt hiệu quả kinh tế bằng việc vay vốn ưu đãi, thời gian qua, huyện Yên Định chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể lồng ghép nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Các ngành chức năng của huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn cây, con có năng suất cao, đồng thời thực hiện mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa. Qua 3 năm thực hiện, đến nay toàn huyện đã xây dựng được gần 5.000 ha cánh đồng mẫu lớn, trong đó diện tích sản xuất lúa thuần là 2.400 ha, sản xuất lúa thương phẩm 1.500 ha, sản xuất hạt giống lúa lai F1  454 ha, trồng ớt 361 ha và sản xuất ngô giống F1  200 ha. Mặt khác, huyện Yên Định đã chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp. Các đơn vị đã nỗ lực triển khai, mỗi thôn từ 1 đến 2 mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Kết quả, đã có 156 mô hình sản xuất được đăng ký thực hiện, hiệu quả khả quan. Qua quá trình phát triển, huyện đã sàng lọc ra 44 mô hình có đầu ra của sản phẩm bền vững, có thể áp dụng đại trà và nhân rộng trên địa bàn huyện. Đến thời điểm hiện tại, nhiều mô hình đã khẳng định hiệu quả kinh tế khá cao, giúp nhiều hộ dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, điển hình như: trồng ớt xuất khẩu, xây dựng vùng trồng hoa, sản xuất rau an toàn, mô hình chuyên canh sản xuất giống lúa, giống ngô, sản xuất măng tây, các trang trại tập trung...     
         Cùng với chú trọng chỉ đạo hiệu quả nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Yên Định luôn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào xây dựng làng, xóm, đơn vị, gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách..., được nhân dân tích cực hưởng ứng, phấn khởi tham gia; góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân, gắn bó giữa cá nhân và tập thể, tính cộng đồng ngày càng thể hiện rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị.
         Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình XDNTM, huyện Yên Định đã đầu tư hơn 2.550 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ chương trình XDNTM, trong đó 65% số vốn là do nhân dân đóng góp. Đến nay, huyện Yên Định đã có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, 1 xã đạt 17 tiêu chí, 7 xã đạt 16 tiêu chí, 3 xã đạt 15 tiêu chí, 5 xã đạt 14 tiêu chí, 5 xã đạt 13 tiêu chí...
         Từ những kết quả đạt được, huyện Yên Định phấn đấu đến năm 2015, có 21 xã và 2 thị trấn (chiếm 79,3% số đơn vị) hoàn thành tiêu chí NTM, đồng thời tăng cường chỉ đạo xây dựng mô hình làng, thôn kiểu mẫu, gắn với xây dựng tiêu chí “Thôn nông thôn mới” và “Gia đình nông thôn mới”.          

Nguồn tin: yendinh.thanhhoa.gov


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng biết đến Yên Định qua

| băng cản nước, | băng trương nở, | hóa chất cấy thép, | màng chống thấm, | sơn epoxy, | lạc hồng viên, | băng cản nước, | du học hàn quốc, | sửa ps4, |