Giới thiệu Huyện Yên Định

Huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa

Thị Trấn Quán Lào - Yên Định - Thanh Hóa

Diện tích tự nhiên: 210,24km2 - Tổ chức hành chính: 27 xã, 2 thị trấn - Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002: 9,6%/năm - Thu nhập bình quân đầu người: 3,32 triệu đồng/năm - Sản lượng lương thực (quy thóc): 129.792 tấn.

Những năm trước đây, Yên Ðịnh không phải là huyện có sự phát triển khá của tỉnh, nhưng từ khi đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý, tạo bước đột phá về tốc độ tăng trưởng kinh tế, mở ra hướng phát triển rất khả quan, GDP bình quân giai đoạn (2000 - 2002) tăng 9%/năm, trong đó riêng năm 2002 là 9,6%.

         Yên Ðịnh là một huyện bán sơn địa nằm dọc theo sông Mã, cách thành phố Thanh Hoá 28 km về phía tây bắc, phía bắc và phía tây giáp huyện Cẩm Thuỷ và huyện Vĩnh Lộc, phía đông giáp huyện Vĩnh Lộc (lấy sông Mã làm ranh giới), phía tây và tây nam giáp huyện Thọ Xuân, phía nam giáp huyện Thiệu Hoá. Phát huy truyền thống huyện anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, luôn luôn đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động, đặc biệt được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, nhân dân Yên Ðịnh tiếp tục giành được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Khai thác tối đa tiềm năng cho phát triển kinh tế

         Do địa hình nằm dọc theo sông Mã nên tài nguyên đất đai của Yên Ðịnh phần lớn là đất phù sa phân bố tập trung. Diện tích tự nhiên 21.024,12ha, trong đó đất nông nghiệp là 12.608,94 ha, chiếm 58,50%, đất lâm nghiệp 836,77ha, chiếm 4,17%, đất chuyên dùng 2.994,99 ha, chiếm 16,45%, đất ở 853,30 ha, chiếm 4,05% và đất chưa sử dụng 3.730,12ha, chiếm 16,83% (theo dư địa chí ngày 31-12-1997). Trong đó chủ yếu là đất phù sa phân bố tập trung, thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng cơ sở, áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, tạo vùng chuyên canh cây lương thực phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá và vùng nguyên liệu cho phát triển công nghiệp. Ngoài ra, Yên Ðịnh còn nằm trên trục đường quốc lộ 45, các tuyến tỉnh lộ nối với các trọng điểm kinh tế lớn của tỉnh như: Khu công nghiệp Lam Sơn, Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Thạch Thành, thành phố Thanh Hoá, thị xã Sầm Sơn. Các tuyến đường này thực sự là cầu nối quan trọng thúc đẩy kinh tế huyện phát triển toàn diện. Ðồng thời, Yên Ðịnh còn có lực lượng lao động hùng mạnh, với khoảng 82,2 nghìn lao động, trong đó số lao động đã qua đào tạo chiếm 1,7% tổng số lao động của huyện.

         Với vị trí thuận lợi, cùng với tiềm năng về đất đai, tài nguyên, con người, trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện Yên Ðịnh đã nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều kết quả khả quan. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Nếu tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 1996 - 2000 đạt mức 6,68% thì đến năm 2002 là 9,6%. Bình quân thu nhập đầu người tăng từ 2,564 triệu đồng (năm 2000) tăng lên 3,32 triệu đồng (năm 2002). Không những thế, Yên Ðịnh còn tạo ra bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chăn nuôi. Tổng sản lượng lương thực (quy thóc) tăng mạnh, đến năm 2002 đạt 129.792 tấn, tăng 12,3% so với năm 2000. Giá trị sản xuất bình quân 1 ha canh tác đạt 28,15 triệu đồng. Các loại cây hoa màu khác như: lạc giống mới, ngô lai, vừng, đậu tương... cũng tăng về diện tích, năng suất và sản lượng.

         Ngoài việc đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng, Yên Ðịnh cũng chú trọng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm. Uỷ ban nhân dân huyện đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình phát triển chăn nuôi lợn nái ngoại và lợn choai siêu nạc nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành và tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Ðồng thời, Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi lợn nái ngoại và lợn choai xuất khẩu như: hỗ trợ không phải trả lãi suất mua lợn giống trong vòng 12 tháng; chăn nuôi với quy mô lớn thì nuôi 50 con lợn nái ngoại được hỗ trợ 1 triệu đồng... Nhờ đó, phong trào chăn nuôi ở Yên Ðịnh phát triển khá nhanh. Giá trị sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm tới 25,46%. Theo số liệu thống kê của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Ðịnh, đến nay, toàn huyện đã có tới 8.300 con trâu, 17.583 con bò, 67.993 con lợn và hàng trăm nghìn con gia cầm. Hiện nay, huyện có kế hoạch xây dựng 20 trang trại tập trung với quy mô mỗi trại có 40 - 50 lợn nái ngoại và 150 con lợn choai xuất khẩu nhằm hướng tới mục tiêu chăn nuôi chiếm tỷ trọng 35% GDP ngành nông nghiệp. Ngoài ra, huyện còn tập trung đầu tư xây dựng dự án để trong giai đoạn 2001 - 2005, đàn lợn nái ngoại có 6.000 con và đàn lợn choai siêu nạc xuất khẩu có 120 nghìn con.

         Quán triệt tinh thần Nghị quyết 09 của Tỉnh uỷ và Quyết định 1795/QÐ-UBND về chuyển đổi, đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác xã ở nông thôn, qua hơn 6 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Ðịnh đã có 26 hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo Luật hợp tác xã, trong đó có 23 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 3 hợp tác xã phi nông nghiệp.

         Bên cạnh phát triển kinh tế, trong những năm qua, văn hoá - xã hội huyện Yên Ðịnh thu được nhiều kết quả khả quan.

         Công tác giáo dục - đào tạo phát triển khá toàn diện. Ðến nay, toàn huyện đã hoàn thành phổ cập tiểu học và xoá mù chữ (được công nhận hoàn thành chuẩn Quốc gia và bằng khen của Chính phủ). Bên cạnh đó, huyện Yên Ðịnh còn có 6 trường đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh, 24 trường đạt tiêu chuẩn cấp huyện. Với kết quả này, Yên Ðịnh đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục tỉnh Thanh Hoá. Theo con số thống kê của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Ðịnh, toàn huyện hiện có 7 xã và một thị trấn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở.

         Hoạt động y tế và công tác chăm lo sức khoẻ cộng đồng được chú trọng cả về công tác khám, chữa bệnh và tăng cường phòng chống dịch bệnh, từ tuyến cơ sở đến tuyến huyện. Nghề y học cổ truyền dân tộc đang được khôi phục và phát triển. Công tác quản lý, kiểm tra ngành nghề y - dược được chấn chỉnh.

Hoạt động văn hoá - thông tin, thể dục thể thao có chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khoẻ của nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, Chính phủ và pháp luật của Nhà nước được quan tâm, chất lượng các chương trình phát sóng từng bước nâng cao. Hệ thống truyền thanh ở huyện và 27 xã được nâng cấp và xây dựng mới. Phương tiện nghe nhìn ngày càng phát triển, 52% số hộ có máy thu hình, 42% số hộ có máy thu thanh. Phát hành và sử dụng báo chí được mở rộng... góp phần nâng cao dân trí và nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

         Phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, nếp sống văn hoá ngày càng mở rộng. Ðến nay, toàn huyện đã có 83 làng và cơ quan văn hoá, 55% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Hoạt động văn hoá - nghệ thuật được củng cố và tăng cường. Nhiều di tích lịch sử - văn hoá được gìn giữ và tôn tạo đã khơi dậy truyền thống tốt đẹp để các thế hệ trẻ noi theo.

Ðịnh hướng và chỉ tiêu phát triển đến năm 2005 và năm 2010

         Với những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời kỳ đổi mới, Yên Ðịnh tiếp tục phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, đảm bảo kinh tế có tốc độ khá và bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao mức sống dân cư. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2010 mức sống toàn huyện từ mức trung bình trở lên.

         Ðể đạt được mục tiêu trên, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Ðịnh, một mặt cần thực hiện tốt các giải pháp mà Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra, mặt khác phải tạo chuyển biến cơ bản và toàn diện về quản lý điều hành trên các mặt cụ thể sau:

         Về nông nghiệp tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, sản phẩm đa dạng, năng suất, chất lượng cao. Tích cực, chuyển đổi cơ cấu vụ mùa, coi trọng cả 4 vụ sản xuất trong năm, tăng diện tích lúa xuân muộn và mùa sớm, tạo điều kiện để sản xuất vụ đông. Ðưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ tthuật vào sản xuất, từng bước sản xuất các giống lúa lai, ngô lai, góp phần đưa năng suất lúa lên mức trên 11 tấn/ha/năm. Chú trọng phát triển các cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ ở vùng đồi phía tây - bắc của huyện. Khôi phục lại và đưa thêm nghề mới vào sản xuất. Ðầu tư hệ thống thuỷ lợi đảm bảo chủ động tưới tiêu, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

         Cùng với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chăn nuôi sẽ là một trong những hướng đột phá mới của huyện, là ngành sản xuất chính tạo khối lượng hàng hoá lớn, thu hút lao động, tăng thu nhập cho các hộ nông nghiệp. Ðẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, thực hiện các chương trình sind hoá đàn bò, nạc hoá đàn lợn, tăng nhanh đàn gia cầm. Phát triển nhanh chăn nuôi theo hướng công nghiệp với quy mô vừa, lấy hộ gia đình làm cơ sở. Phấn đấu đến năm 2005, đàn trâu - bò có 28.000 con, đàn lợn 100 nghìn con, đàn gia cầm 1,5 triệu con, nâng tỷ trọng chăn nuôi lên 25% giá trị sản xuất nông nghiệp.

         Huy động mọi nguồn lực, khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp. Tạo cơ sở pháp lý để phát triển các tổ hợp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn. Ðầu tư nâng quy mô một số ngành nghề khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, chế biến gỗ, mây tre đan và may mặc. Phát triển ngành cơ khí nhỏ phục vụ nông nghiệp, dịch vụ sửa chữa điện - điện tử. Lập dự án gọi vốn đầu tư cơ sở chế biến nông sản, chế biến thực phẩm, phát triển thị trấn, thị tứ thành trung tâm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Phát triển hợp tác xã và các hình thức hợp tác ở các lĩnh vực kinh tế. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ để hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đứng vững và phát triển trong điều kiện mở cửa và cạnh tranh của kinh tế thị trường, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

         Với những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra từ nay đến năm 2010, trước mắt có nhiều thuận lợi, đồng thời cũng không ít khó khăn, song nhân dân Yên Ðịnh tin tưởng rằng, phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, nhất định Ðảng bộ, Uỷ ban nhân dân và 107.729 người dân Yên Ðịnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ lần thứ XXIII đã đề ra là: xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Vùng đất và con người Yên Ðịnh

         Gần hai ngàn năm trước, đây là vùng đất tạo nên các huyện Từ Phố và Võ Biên thuộc quận Cửu Chân, sau đó đổi tên thành các huyện Quân An và Ninh Duy. Thời thuộc Ðường, hợp lại thành huyện Quân Ninh. Ðến thời Ðại Việt tự chủ, huyện được gọi là An Ðịnh rồi Yên Ðịnh.

         Sau Cách mạng Tháng Tám (năm 1945), Yên Ðịnh vẫn là đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá, bỏ đơn vị hành chính trung gian là cấp tổng và thành lập đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có 6 xã được bắt đầu bằng chữ Yên (Phong, Phú, Ninh, Thọ, Khang, Quý) và 6 xã bằng chữ Ðịnh (Hoà, Thanh, Tân, Hưng, Long, Tường).

         Ðến năm 1949 - 1950, 12 xã được tách thành 24 xã. Khi thực hiện giảm tô (1954 - 1955) huyện được chia thành 28 xã. Năm 1976 còn 27 xã do hai xã vùng Yên (Yên Quý và Yên Lộc) nhập thành xã Quý Lộc.

         Ngày 18-11-1996, Chính phủ ra Nghị định số 72/CP tái lập lại các huyện cũ. Huyện Yên Ðịnh trở lại tên gọi truyền thống với 27 xã, hai thị trấn: Quán Lào và Nông trường Thống Nhất.

         Chức năng hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kiểu mới ở Yên Ðịnh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực làm dịch vụ một số khâu thuộc sản xuất nông nghiệp có tính xã hội cao như: tưới, tiêu, dự tính, dự báo diễn biến sâu bệnh, bảo vệ hoa màu và công tác khuyến nông. Ngoài ra, một số hợp tác xã đang vươn lên làm dịch vụ cung ứng vật tư cho sản xuất nông nghiệp, quản lý điện sinh hoạt, sản xuất nông - lâm sản hàng hoá như: Hợp tác xã Yên Tường, Hợp tác xã Quý Lộc... Với mô hình hợp tác xã kiểu mới, hiện nay, người dân Yên Ðịnh rất an tâm với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cũng như áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bởi tất cả về giống mới, kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh... đã có hợp tác xã dịch vụ bảo đảm.

Giai đoạn 2006 - 2010

         - Tốc độ tăng trưởng GDP: 9 - 10%/năm. Trong đó:

         + Nông nghiệp: 6,0 - 7,0%/năm

         + Công nghiệp - xây dựng 17 - 19%/năm

         + Dịch vụ - thương mại: 9%/năm

         - GDP bình quân đầu người: tăng gấp 1,5 lần so với năm 2005

         - Sản lượng lương thực: 150 nghìn tấn

         - Năm 2010, hoàn thành nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, 100% trạm y tế xã có bác sĩ

         - Năm 2010, 80% số làng, 100% số gia đình đạt gia đình văn hoá.

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 1
 
  •   Hôm nay 39
  •   Tháng hiện tại 1,621
  •   Tổng lượt truy cập 1,122,743

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng biết đến Yên Định qua

| băng cản nước, | băng trương nở, | hóa chất cấy thép, | màng chống thấm, | sơn epoxy, | lạc hồng viên, | băng cản nước, | du học hàn quốc, | sửa ps4, |